Temel SQL Eğitimi

Daha önceden SQL deneyimi olmayan veya pratik becerilerindeki boşlukları doldurmak isteyen uygulama geliştiriciler için uygundur. Katılımcıların temel veritabanı bilgisine sahip olması beklenmektedir.

Eğitim süresi: 1 Gün

Eğitim içeriği;

– İlişkisel Model
– SQL Söz Dizimi
– Veri ve Veri Tipleri
– Tablo ve Sütun Oluşturma
– Veri İşleme (INSERT,UPDATE,DELETE)
– Tablodan Veri Çekme (SELECT)
– Veri Tipi Değiştirme (CAST,AS,UNION)
–  Array Yapısı
– Join Kavramını Anlama
– Alt Sorgular (Subquery)
– Aggregate Fonksiyonlar (SUM,COUNT,AVG,MAX)
– Fonksiyonlar ve Operatörler

DANIŞMANLIK

Uzmanlık seviyesinde danışmanlık hizmeti verdiğimiz alanlar:

  • PostgreSQL Yönetimi, Performans ve Sorun Giderme
  • Diğer Veritabanlarından PostgreSQL'e Geçiş ve Planlama
  • Replikasyon, Yedekleme ve Felaket kurtarma
  • Veritabanı Güvenliği
  • Uygulama Geliştirme ve Performans Değerlendirme
  • PostgreSQL'de Application Scale-out
  • Veritabanı Mimarisi ve Yapılandırması