Geliştiriciler İçin PostgreSQL

PostgreSQL ile etkileşimde bulunan geliştiriciler için temel ve orta seviye detayları kapsar.

– PostgreSQL Kurulumu ve Yapılandırması
– PostgreSQL Yönetim Arabirimleri
– PostgreSQL Veritabanı Mimarisi ve Katmanları
– Veritabanı Oluşturma ve İşlem Yapma
– Şema Oluşturma ve İşlem Yapma
– Veri Tanımlama
– Tablolarda Değişiklik Yapma
– PostgreSQL’de Indeksler
– PostgreSQL’de Array Yapısını Anlama
– Tablo Miras Alma (Inheritance)
– Tablo Bölümleme (Partitioning)
– PostgreSQl’de Views Kavramı

– PostgreSQL’de Fonksiyonlar

– PostgreSQL’de Triggers
– İleri Seviye SQL (PL/pgSQL )

DANIŞMANLIK

Uzmanlık seviyesinde danışmanlık hizmeti verdiğimiz alanlar:

  • PostgreSQL Yönetimi, Performans ve Sorun Giderme
  • Diğer Veritabanlarından PostgreSQL'e Geçiş ve Planlama
  • Replikasyon, Yedekleme ve Felaket kurtarma
  • Veritabanı Güvenliği
  • Uygulama Geliştirme ve Performans Değerlendirme
  • PostgreSQL'de Application Scale-out
  • Veritabanı Mimarisi ve Yapılandırması